تمام مطالب دسته بندی: کسب و کار
 آینده کسب وکار ها در ایران

 آینده کسب وکار ها در ایران

آینده کسب وکار ها در ایران   آینده کسب وکار در ایران چگونه خواهد بود!!چه کسب وکارهایی هنوز پابرجا و کدامیک از بین رفته اند؟ ۱۰سال دیگر در کسب وکارهای ایرانی چه تغییراتی اتفاق می افتد. شما اگر بتوانید ۵سال دیگر را پیش بینی کنید خیلی خیلی از دیگران جلوتر میفتید. من اعتقاد دارم حتی اگر بتوانید دو سال بعد از امروز را هم جلوتر ببینید قادر خواهید بود چیزی را به دست بیاورید که آرزوی دیگران است. در این مقاله قصد دارم تصویری از ۱۰ سال آینده کسب وکارهای ایرانی را برایتان ترسیم کنم.     تصویر ۱۰ سال آینده کسب وکار در ایران هر چه به سمت سال های بعد پیش برویم، کسب وکارهایی بیشتر می توانند موفق […]

نبوغ مالی یک آبدارچی

نبوغ مالی یک آبدارچی

نبوغ مالی یک آبدارچی آبدارچی نابغه ای که من را متعجب کرده. در یکسال گذشته سرنوشت دو آبدارچی بسیار مرا تحت تاثیر قرار داده است.بالای دفتر ما یک بنگاه معاملات املاک وجود دارد که من با مدیر آن مجموعه دوستی درازی دارم. سال هاست که برای اموراملاکی خود به آن جا مراجعه می کنم. در ضمن شرکت ما قرادادی با آن ها منعقد کرده و بنابراین رفت و آمد من به دفترشان زیاد بوده وهست.   تفاوت آبدارچی نابغه و معمولی در این دفتر یک آبدارچی دوست داشتنی و شریف کار میکرد و از آن جا که من ناخودآگاه تمایل دارم که به افراد کمک کنم که رشد کنند، با او دوست و رفیق شده بودم. چندین بار که او […]